Palm distributions of wave characteristics in encountering seas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Sofia Åberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Annals of Applied Probability

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13