Palm distributions of wave characteristics in encountering seas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Sofia Åberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06