Estimation of fatigue damage of steering components using vehicle independent load model
Preprint, 2014

Författare

Roza Maghsood

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2014:18

Mer information

Skapat

2017-10-08