Statistical properties of envelope field for Gaussian sea surface
Preprint, 2002

Författare

Krzysztof Podgórski

Igor Rychlik

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:46

Mer information

Skapat

2017-10-07