Envelope Crossing Distributions for Gaussian Fields
Preprint, 2007

Författare

Krzysztof Podgórski

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:16

Mer information

Skapat

2017-10-06