Uncertainty of Estimated Vehicle Damage for Random Loads, Klas Bogsö, Igor Rychlik
Preprint, 2008

Författare

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06