Safety Index of Fatigue Failure for Ship Structure Details , Mao, W. Rychlik, I. and Storhaug, G.
Preprint, 2008

Författare

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06