Fatigue Cycle Counting
Kapitel i bok, 2013

Författare

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Encyclopedia of Tribology. Edited by Q. Jane Wang, Yip-Wah Chung.

1032-1041
978-0-387-92896-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Tribologi

DOI

10.1007/978-0-387-92897-5_1076

ISBN

978-0-387-92896-8

Mer information

Skapat

2017-10-08