Slepian models for moving averages driven by a non-Gaussian noise
Preprint, 2014

Författare

K. Podgórski

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

J. Wallin

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2014:7

Mer information

Skapat

2017-10-07