Local maxima in quadratic LMA processes
Paper i proceeding, 2012

Författare

J. Jith

S. Gupta

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Proceedings of 11th ASCE Conference. 11th ASCE Joint Specialty Conference on Probabilistic Mechanics & Structural Reliability (EMI/PMC 2012), June 17-20 2012 Notre Dame, Indiana

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06