Utforska innovativa lösningar för arktisk sjöfart
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Wengang Mao (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Leif Eriksson

Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Samarbetspartners

Wuhan University of Technology

Wuhan, China

Finansiering

STINT

Projekt-id: Dnr:CH2016-6673
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-19