A Three-Dimensional Dijkstra’s algorithm for multi-objective ship voyage optimization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

In this paper, a Three-Dimensional Dijkstra’s optimization algorithm is proposed to allow a ship to plan her waypoints and sailing speeds along each waypoint. It is expected to generate global optimum solutions for ship routes. Its capability of fuel saving as objectives is demonstrated by comparing its results with those obtained from other conventional voyage optimization algorithms, and the actual fuel consumption of a container ship with full-scale measurements. The proposed Three-Dimensional Dijkstra’s algorithm can generate global opti- mum ship routing encountering less harsh sea environment, leading to at least 5% reduction of fuel consumption within the analysed cases. Furthermore, it can perform multi-objective voyage optimization, such as minimum fuel, minimum damage accumulation, lowest crack propagation, etc., with accurate ETA in the planning process.

Fuel consumption

Voyage optimization algorithm

Dijkstra’s algorithm

3D graph

Expected time of arrival (ETA)

Författare

Helong Wang

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Wengang Mao

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Leif Eriksson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Ocean Engineering

0029-8018 (ISSN)

Vol. 186 106131

Spatio-temporal modellering av MetOcean miljö för säker och energieffektiv sjötransport

Västra Götalandsregionen, 2018-09-20 -- 2019-10-30.

Europeiska kommissionen (EU), 2018-09-20 -- 2020-12-31.

Europeiska kommissionen (EU), 2018-09-20 -- 2019-10-30.

EONav - Earth Observation for Maritime Navigation

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/687537), 2016-05-01 -- 2019-04-30.

Utforska innovativa lösningar för arktisk sjöfart

STINT (Dnr:CH2016-6673), 2017-05-01 -- 2020-06-30.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Energi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan matematik

Energisystem

Marin teknik

DOI

10.1016/j.oceaneng.2019.106131

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-27