Note on modeling of fatigue damage rates for non-Gaussian stresses
Preprint, 2012

Författare

Igor Rychlik

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:13

Mer information

Skapat

2017-10-08