Estimation of return values for significant wave height from satellite data
Preprint, 2009

Författare

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Jesper Rydén

Clive Anderson

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:29

Mer information

Skapat

2017-10-08