Efficient estimation of extreme ship responses using upcrossing spectrum
Preprint, 2010

Författare

Wengang Mao

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2010:38

Mer information

Skapat

2017-10-08