Analys och optimering av marina propulsionssystem
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Vid design av ett marint propulsionssystem finns ett antal interaktionseffekter att ta hänsyn till. Dessa utgörs både av förluster och av vinster och för att uppnå optimal verkningsgrad måste dessa balanseras på bästa sätt. Syftet med detta projekt är att kartlägga dessa systemeffekter och förbättra förståelsen för dem, samt att demonstrera hur dessa kan användas för att uppnå energieffektiviseringar både vid nybyggnation och uppgraderingar av fartyg på 8-15 %.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Jennie Andersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Rolls-Royce (Swe)

Kristinehamn, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38849-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Rolls-Royce (Swe)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-09