Ballast Water 2nd study (BW2) - Investigation and Analysis of Exemption-Applications from Ships Operated by Swedish and Finnish Interests in Baltic Sea and North Sea Ports
Forskningsprojekt , 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lena Granhag (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Finansiering

Sjöfartsverket

Projekt-id: FoIproj150540BallastWater
Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-07