Uthållig produktion av framtida motorkomponenter
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Syfte och mål Projektet syftar till att etablera en förstärkt teknik- och kunskapsplattform för att kunna möta morgondagens krav på robust gjutning och bearbetning av motorkomponenter och andra avancerade komponenter. Målet är att ha etablerat förutsättningar för användningar av nya material, nya bearbetningsstrategier och optimering av bearbetningsprocesser för specifika produkter som sammansatta material där höga krav ställs på både produktivitet och produktytans egenskaper. Förväntade effekter och resultat Examination av forskarstuderande och internationell publicering kombineras med kompetensutveckling och framtagning av demonstratorer inom gjutning och maskinbearbetning avseende i)applikation av lösningshärdat kompaktgrafitjärn. ii) övergripande koncept för val och utveckling av bearbetningsstragier samt iii) metodik för robust bearbetning där materialvariation hanteras. Speciellt skapas förutsättningar för bearbeting kopplat till nya material, materialspecifikationer och utmaningar när det gäller kombinerade material. Planerat upplägg och genomförande Projektet består av de tre arbetspaketen gjutning (WP1) , bearbetning (WP2) och demonstration (WP3). Projektet samlar parterna Volvo, Volvo Cars, Scania CV och FKG (Värnamo Ind., Bufab Lann, SKF) och övrig industri (Sandvik Machining Solutions) samt CIC (JTH och Swerea SWECAST), Chalmers MCR och KTH DMMS, Forskningsfrågorna addresseras i WP1 och WP2 och effekter/resultat demonstreras i WP3. Försök i laboratorier och modellering kombineras med industriella försök och demonstratorer.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Samarbetspartners

AGES Machining Värnamo

Värnamo, Sweden

Bufab Lann

Värnamo, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Sandvik

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Tekniska högskolan i Jönköping

Jönköping, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-00933
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15