Systemmodellering för en energieffektiv sjöfart - del 2
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Historiskt har fartygsdesign inte inriktats på energieffektivitet I framdrivning, till stor del beroende på låga bränslepriser. Trots förändringar under senare år så är fartyg fortfarande inte så effektiva som är tekniskt möjligt, t ex vad gäller låg prestanda såväl i framdrivningssystemet som i de interna energisystemen (pumpar, fläktar, kylning, uppvärmning etc). Projektet syftar till att utvärdera betydelsen av variation i driftförhållanden på energieffektiviteten i delsystem och för det totala energisystemet. Projektet avrapporteras bland annat genom en doktorsavhandling.

Deltagare

Karin Andersson (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 31886-3
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-03