Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur produktionsprocesser för ballast-, mineral- och gruvindustrin fungerar samt hur produktiviteten och den slutliga produktkvaliteten kan förbättras. Denna kunskap kan användas till dimensionering och konstruktion vid nyetablering av krossanläggningar såväl som vid optimering av redan existerande processer. Lösningsförslag för både nya processer samt enskilda maskiner kan simuleras. Målet är att utveckla effektiv metodik och plattform för modellering och simulering tar hänsyn till tidsdynamiska variationer och beteenden. En plattform för simulering av kross- och malningsanläggningar för produktion av bergmaterial, malm (sovring) och mineral i Matlab/Simulink. Ett vältäckande modellbibliotek för bergmaterial, enskilda maskiner, produktionsenheter och styrsystem samt några exempel på fördefinierade anläggningar och processer av olika typer ingår i plattformen. Den förväntade effekten av projektet är en ökad produktivitet genom ett ökat resursutnyttjande, lägre energiförbrukning, ökat processutbyte samt mindre spill. Den totala kostnadsbesparingen tros komma att uppgå till 10-20%.

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Gauti Asbjörnsson

Forskarassistent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Ali Davoodi

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Simon Grunditz

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Anton Hjalmarsson

Forskningsingenjör vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Erik Hulthén

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

LKAB

Luleå, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Sand & Grus AB Jehander

Stockholm, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Swerock

Hisings Backa, Sweden

Finansiering

MinFo

Projekt-id: 44238019
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

VINNOVA

Projekt-id: 2013-05318
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-07