EUREKA CELTIC MERCO
Forskningsprojekt, 2014 – 2016

Syfte och mål MERCO projektet avser att producera stationär och mobil gruppvara som kommer att placeras ut hos projektdeltagarna för att förbättra nätbaserat samarbete. För att uppnå bättre användarupplevelse kommer projektet att fokusera på tre kommunikationslager: uppgift, arbete och kommunikation. Det existerar redan grundläggande sensor- och displaykomponenter för ändamålet; projektets leverabler kommer att vara integration, demonstration och utvärdering av användningsfall för dylik hård- och mjukvara. Förväntade effekter och resultat Samlokaliserade team utbyter inte bara information i form av artefakter som skapas som del av den gemensamma uppgiften. I kommunikation ingår även kroppsspråk och gester som pekande, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Projektet avser att leda till ny förståelse för hur dessa kommunikationslager måste fångas och överföras för att nätbaserad kommunikation skall bli effektiv och användarvänlig. Ett antal designlösningar baserade på denna förståelse kommer sedan att utvecklas och utvärderas inom projektet. Planerat upplägg och genomförande Gester och kroppshållning hos användare som interagerar med interaktiva väggar och bord kommer att undersökas med hjälp av sensorsystem. Användarstudier kommer att hållas för att undersöka hur gester kan fångas och överföras för att uppmuntra goda arbetsvanor och bra användarupplevelse. ETH och Chalmers har lång erfarenhet av användargränssnittsforskning. AVS och Intelliconcept är systemintegratörer; Ericsson har en miljö lämpad för systemutvärdering; Semcon förser projektet med kunskap om design och mänskliga faktorer; Touchtech bidrar med mjukvaruutveckling.

Deltagare

Morten Fjeld (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Semcon

Göteborg, Sweden

Touchtech

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01151
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-16