Resursflöden i kretslopp - en utgångspunkt för hållbar peri-urban vatten-och avloppshantering
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

En stor utmaning för städer är hur man ska hantera den snabbt pågående urbaniseringsprocessen, särskilt i områden i utkanten av större städer. Det finns ett ökande behov av att förbättra effektiviteten i resursanvändningen och hanteringen av restprodukter. Ett kretslopp av resurser inom avfalls- och avloppshantering har stor potential, men kunskapen om dessa system är fortfarande begränsade till småskaliga pilot- och demonstrationsprojekt. Syftet med detta forskningsprojekt är att identifiera hinder för att skapa kretslopp för avfall och avlopp och rekommendera åtgärder för att övervinna dem. Förutsättningen för detta projekt är att ökad resurseffektivitet och återvinningsprocesser inom peri-urbana områden kräver en förändring i hur användare är involverade, hur tekniken utvecklas och hur organisationer hanteras. Det förväntade resultatet av detta projekt är ett antal rekommendationer för användare, planerare och beslutsfattare för hur man skall få till kretslopp av resursflöden från peri-urbana områden. Under hela detta projekt kommer forskaren att samarbeta med kollegor vid tre universitet och institut (Eawag, Sveriges Lantbruksuniversitet, och Maseno University i Kenya). Dessa samarbetspartners kommer att ge expertstöd och vägledning för att utforma verktyget. Resultatet av detta samarbete kommer att hjälpa till att lyfta kretsloppstanken i peri-urbana områden från småskaliga pilotprojekt till vardaglig hantering i stora delar av världens städer.

Deltagare

Jennifer R Mc Conville (kontakt)

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology

Dübendorf, Switzerland

Maseno University

Maseno, Kenya

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/C...

Senast uppdaterat

2016-08-23