Realisering av mjukmagnetisk komposit för ökad användning i framtida induktorer
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Mjukmagnetiska kompositer (SMC) baserat på nanobelagda järnpulver är den senaste innovationen inom mjukmagnetiska material för exempelvis induktorer, innefattande kostnadseffektiva och miljövänliga produktionslösningar. Forskningen fokuserar på att fullt kunna utnyttja potentialen hos SMC-material med dess magnetiska egenskaper i 3D genom forskning kring basmaterial samt utveckling av design för komponenter för kraftelektronik, exempelvis inom vindkraft. Detta projekt syftar till att åstadkomma framtida förbättrade lösningar genom SMC-material för primärt induktor- och sekundärt transformatortillämpningar. Förväntat resultat av projektet innefattar utvecklingen av en generisk modell för framtagning av konstruktionskrav för SMC-baserade induktorer för specifika applikationskrav. Projektet förväntas också leda till ytterligare förbättrade SMC-material samt utvärdering av potentialen genom framtagning och testning av demonstratorer för olika tillämpningar. Planerat upplägg och genomförande Projektet kommer dels att fokusera på materialutvecklingen (materialkarakterisering och optimering processer) och modellering av induktordesign för prototyper/testobjekt. Planerad forskning kommer att omfatta anpassning av SMC-materialets egenskaper för olika konstruktionkrav. Detta kombineras med modellering av design och egenskaper av induktorer och transformatorer (storlek, förluster, core form, termisk situation, etc.) baserat på SMC material för speciella applikationer inom kraftelektronik.

Deltagare

Eduard Hryha (kontakt)

Professor vid Yt- och mikrostrukturteknik

Samarbetspartners

Höganäs

Höganäs, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-03-17