Eduard Hryha

Professor vid Material och tillverkning

Eduard Hryha är forskare inom pulvermetallurgi och additiv tillverkning av metaller. Han är även chef för CAM2 (https://www.chalmers.se/en/centres/cam2/Pages/default.aspx) - kompetenscenter med fokus på pulverbaserad additiv tillverkning av metaller.

Hans forskning fokuserar på:
- Pulvermetallurgi: pulverframställning och egenskaper, komprimering, högpresterande PM-stål, skräddarsydda sintringsprocesser, sintringsatmosfärer, mjuka magnetiska kompositer (SMC), het isostatisk pressning, syntes etc.
- Pulverbaserad additiv tillverkning av metaller: samband mellan pulverråvara - AM (additiv tillverkning) - bearbetning - egenskaper hos AM-tillverkat material med fokus på pulverbäddsfusionsprocesser (laserbaserad och elektronstråle) och bindemedelsstrålning, pulver för AM och pulvernedbrytning under AM-bearbetning, AM-process utveckling, bearbetning av gas i AM, processövervakning på plats, kvalitetssäkring i AM, produktivitet i AM, etc.
- Ytanalys med avancerad ytkänslig teknik: karakterisering av ytkomposition och interaktion med fast gas på nanonivå med hjälp av ytkänsliga tekniker som XPS (röntgenfotoelektronspektroskopi) och Auger-spektroskopi
- Termisk analys: TG / DTA / DSC / DIL i inert och reducerande (t.ex. väte) atmosfär och vakuum.

Källa: chalmers.se
Image of Eduard Hryha

Visar 200 publikationer

2022

Capsule-free hot isostatic pressing of sintered steel to full density using water atomised iron and Cr-alloyed powder consolidated by cold isostatic pressing

Maheswaran Vattur Sundaram, Eduard Hryha, Magnus Ahlfors et al
Powder Metallurgy. Vol. 65 (2), p. 133-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Impact of contour scanning and helium-rich process gas on performances of Alloy 718 lattices produced by laser powder bed fusion

Camille Nicole Géraldine Pauzon, T. Mishurova, Marie Fischer et al
Materials and Design. Vol. 215
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Effect of Carbon Content on the Processability of Fe-C Alloys Produced by Laser Based Powder Bed Fusion

William Hearn, Eduard Hryha
Frontiers in Materials. Vol. 8
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Influence of part geometry on spatter formation in laser powder bed fusion of Inconel 718 alloy revealed by optical tomography

Zhuoer Chen, Ahmad Raza, Eduard Hryha
Journal of Manufacturing Processes. Vol. 81, p. 680-695
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

In situ tempering of martensite during laser powder bed fusion of Fe-0.45C steel

William Hearn, Kristina Lindgren, Johan Persson et al
Materialia. Vol. 23
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Effect of powder variability on laser powder bed fusion processing and properties of 316L

Dmitri Riabov, Laura Cordova Gonzalez, Eduard Hryha et al
European Journal of Materials. Vol. 2 (1), p. 202-221
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Al–Mn–Cr–Zr-based alloys tailored for powder bed fusion-laser beam process: Alloy design, printability, resulting microstructure and alloy properties

Bharat Mehta, Lars Nyborg, Karin Frisk et al
Journal of Materials Research. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Laser-based powder bed fusion of non-weldable low-alloy steels

William Hearn, Robert Steinlechner, Eduard Hryha
Powder Metallurgy. Vol. 65 (2), p. 121-132
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Effect of Density and Processing Conditions on Oxide Transformations and Mechanical Properties in Cr–Mo-Alloyed PM steels

Maheswaran Vattur Sundaram, Eduard Hryha, Dimitris Chasoglou et al
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 53 (2), p. 640-652
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

The effect of boron and zirconium on the microcracking susceptibility of IN-738LC derivatives in laser powder bed fusion

Hans Gruber, Eduard Hryha, Kristina Lindgren et al
Applied Surface Science. Vol. 573
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

On as-built microstructure and necessity of solution treatment in additively manufactured Inconel 939

Abdul Shaafi Shaikh, Masoud Rashidi, Kevin Minet-Lallemand et al
Powder Metallurgy
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of the process atmosphere composition on alloy 718 produced by laser powder bed fusion

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Andreas MarkstrÖm, Sophie Dubiez Le Goff et al
Metals. Vol. 11 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Residual stresses and porosity in Ti-6Al-4V produced by laser powder bed fusion as a function of process atmosphere and component design

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Tatiana Mishurova, Sergei Evsevleev et al
Additive Manufacturing. Vol. 47
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Investigation of the strengthening mechanism in 316L stainless steel produced with laser powder bed fusion

Dmitri Riabov, Alexander Leicht, Johan Ahlström et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 822
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

In-situ detection of redeposited spatter and its influence on the formation of internal flaws in laser powder bed fusion

Claudia de Andrade Schwerz, Ahmad Raza, Xiangyu Lei et al
Additive Manufacturing. Vol. 47
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of part thickness on the microstructure and tensile properties of 316L parts produced by laser powder bed fusion

Alexander Leicht, Camille Nicole Géraldine Pauzon, Masoud Rashidi et al
Advances in Industrial and Manufacturing Engineering. Vol. 2
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Reduction of incandescent spatter with helium addition to the process gas during laser powder bed fusion of Ti-6Al-4V

Camille Nicole Géraldine Pauzon, B. Hoppe, T. Pichler et al
CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. Vol. 35, p. 371-378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The role of microstructural characteristics of additively manufactured Alloy 718 on tool wear in machining

Amir Malakizadi, Tina Hajali, Fiona Schulz et al
International Journal of Machine Tools and Manufacture. Vol. 171
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Characterization of spatter and sublimation in alloy 718 during electron beam melting

Ahmad Raza, Eduard Hryha
Materials. Vol. 14 (20)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Oxygen balance during laser powder bed fusion of Alloy 718

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Ahmad Raza, Eduard Hryha et al
Materials and Design. Vol. 201
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Sintering anisotropy of binder jetted 316L stainless steel: part I–sintering anisotropy

Alberto Cabo Rios, Eduard Hryha, Eugene Olevsky et al
Powder Metallurgy. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Spatter oxidation during laser powder bed fusion of Alloy 718: Dependence on oxygen content in the process atmosphere

Ahmad Raza, Camille Nicole Géraldine Pauzon, Eduard Hryha et al
Additive Manufacturing. Vol. 48
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Mitigating oxygen pick-up during laser powder bed fusion of Ti-6Al-4V by limiting heat accumulation

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Kai Dietrich, Pierre Forêt et al
Materials Letters. Vol. 288
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Control of residual oxygen of the process atmosphere during laser-powder bed fusion processing of Ti-6Al-4V

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Kai Dietrich, Pierre Forêt et al
Additive Manufacturing. Vol. 38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Degradation of AlSi10Mg powder during laser based powder bed fusion processing

Ahmad Raza, Tobias Fiegl, Imran Hanif et al
Materials and Design. Vol. 198
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of heat treatment on the microstructure characteristics and microhardness of a novel γ′ nickel-based superalloy by laser powder bed fusion

Jinghao Xu, Fiona Schulz, Ru Lin Peng et al
Results in Materials. Vol. 12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Microstructure and mechanical properties of Haynes 282 superalloy produced by laser powder bed fusion

Abdul Shaafi Shaikh, Fiona Schulz, Kevin Minet-Lallemand et al
Materials Today Communications. Vol. 26
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of AlSi10Mg0.4 long-term reused powder in PBF-LB/M on the mechanical properties

Tobias Fiegl, Martin Franke, Ahmad Raza et al
Materials and Design. Vol. 212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Increasing the Productivity of Laser Powder Bed Fusion for Stainless Steel 316L through Increased Layer Thickness

Alexander Leicht, Marie Fischer, Uta Klement et al
Journal of Materials Engineering and Performance. Vol. 30 (1), p. 575-584
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of Surface Sandblasting and Turning on Compressive Strength of Thin 316L Stainless Steel Shells Produced by Laser Powder Bed Fusion

Bharat Mehta, Eduard Hryha, Lars Nyborg et al
Metals. Vol. 11 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Comparative study on the densification of chromium pre-alloyed powder metallurgy steel through nanopowder addition using design of experiments

Swathi Kiranmayee Manchili, Johan Wendel, Maheswaran Vattur Sundaram et al
Results in Materials. Vol. 10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Sintering anisotropy of binder jetted 316L stainless steel: part II–microstructure evolution during sintering

Alberto Cabo Rios, Eduard Hryha, Eugene Olevsky et al
Powder Metallurgy. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Sintering of bimodal micrometre/nanometre iron powder compacts - A master sintering curve approach

Swathi Kiranmayee Manchili, Johan Wendel, Eduard Hryha et al
Powder Technology. Vol. 391, p. 557-568
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Metal Powder Production for Additive Manufacturing

Eduard Hryha, Dmitri Riabov
Encyclopedia of Materials: Metals and Alloys, p. 264-271
Kapitel i bok
2020

Effect of atomization on surface oxide composition in 316L stainless steel powders for additive manufacturing

Dmitri Riabov, Eduard Hryha, Masoud Rashidi et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 52 (11), p. 694-706
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Sintering behaviour of compacted water-atomised iron powder: effect of initial state and processing conditions

Johan Wendel, Swathi Kiranmayee Manchili, Eduard Hryha et al
Powder Metallurgy. Vol. 63 (5), p. 338-348
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

The role of texturing and microstructure evolution on the tensile behavior of heat-treated Inconel 625 produced via laser powder bed fusion

Giulio Marchese, Simone Parizia, Masoud Rashidi et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 769
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

High temperature oxidation behavior of DMLs produced inconel 625

Simone Parizia, Giulio Marchese, Masoud Rashidi et al
Euro PM 2018 Congress and Exhibition
Paper i proceeding
2020

Analysis of Iron Oxide Reduction Kinetics in the Nanometric Scale Using Hydrogen

Swathi Kiranmayee Manchili, Johan Wendel, Eduard Hryha et al
Nanomaterials. Vol. 10 (7), p. 1-17
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Full Densification in PM Steels Through Liquid Phase Sintering and HIP Approach

Maheswaran Vattur Sundaram, Kumar Babu Surreddi, Eduard Hryha et al
Euro PM2018 Proceedings
Paper i proceeding
2020

Effect of Powder Recycling on Defect Formation in Electron Beam Melted Alloy 718

Hans Gruber, Cosmina Luchian, Eduard Hryha et al
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 51 (5), p. 2430-2443
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Effect of heat treatment on microstructure and oxidation properties of Inconel 625 processed by LPBF

Simone Parizia, Giulio Marchese, Masoud Rashidi et al
Journal of Alloys and Compounds. Vol. 846
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Reduction of surface oxide layers on water-atomized iron and steel powder in hydrogen: Effect of alloying elements and initial powder state

Johan Wendel, Swathi Kiranmayee Manchili, Eduard Hryha et al
Thermochimica Acta. Vol. 692, p. 1-10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Effect of process parameters on the microstructure, tensile strength and productivity of 316L parts produced by laser powder bed fusion

Alexander Leicht, Masoud Rashidi, Uta Klement et al
Materials Characterization. Vol. 159 (110016)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Evolution of surface chemistry during sintering of water‐atomized iron and low‐alloyed steel powder

Johan Wendel, Swathi Kiranmayee Manchili, Yu Cao et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 52 (12), p. 1061-1065
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

On the Additive Manufacturing of Inconel 939 - Analysis of Microstructure and ReDevelopment of Heat Treatment

Abdul Shaafi Shaikh, Kevin Minet-Lallemand, Eduard Hryha
Proceedings - Euro PM2020 Congress and Exhibition
Paper i proceeding
2020

Argon-helium mixtures as Laser-Powder Bed Fusion atmospheres: Towards increased build rate of Ti-6Al-4V

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Pierre Forêt, Eduard Hryha et al
Journal of Materials Processing Technology. Vol. 279
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Oxide reduction and oxygen removal in water-atomized iron powder: a kinetic study

Johan Wendel, Swathi Kiranmayee Manchili, Eduard Hryha et al
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Vol. 142 (1), p. 309-320
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Effect of Nanopowder Addition on the Sintering of Water-Atomized Iron Powder

Swathi Kiranmayee Manchili, Johan Wendel, Abdelhafid Zehri et al
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 51 (9), p. 4890-4901
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Effect of the process gas and scan speed on the properties and productivity of thin 316L structures produced by Laser-Powder Bed Fusion

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Alexander Leicht, Uta Klement et al
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 51 (10), p. 5339-5350
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Effect of the powder feedstock on the oxide dispersion strengthening of 316L stainless steel produced by laser powder bed fusion

Dmitri Riabov, Masoud Rashidi, Eduard Hryha et al
Materials Characterization. Vol. 169
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Investigation of surface and thermogravimetric characteristics of carbon-coated iron nanopowder

Swathi Kiranmayee Manchili, Johan Wendel, Yu Cao et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 52 (12), p. 1045-1049
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Effect of scan rotation on the microstructure development and mechanical properties of 316L parts produced by laser powder bed fusion

Alexander Leicht, C. H. Yu, V. Luzin et al
Materials Characterization. Vol. 163
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Thermally Induced Porosity within HIPed Ti64 Parts: Effect of Entrapped Argon versus Helium in L-PBF

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Sophie Dubiez-Le Goff, Eduard Hryha et al
Euro PM2019 Proceedings
Paper i proceeding
2019

Processability & Microstructure of Fe-C System via L-PBF

William Hearn, Eduard Hryha, Sven Bengtsson et al
Euro PM 2019 Proceedings
Paper i proceeding
2019

Effect of heating rate and process atmosphere on the thermodynamics and kinetics of the sintering of pre-alloyed water-atomized powder metallurgy steels

Eduard Hryha, Johan Wendel
Journal of the American Ceramic Society. Vol. 102 (Special Issue) (2), p. 748-756
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effect of argon and nitrogen atmospheres on the properties of stainless steel 316 L parts produced by laser-powder bed fusion

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Eduard Hryha, Pierre Forêt et al
Materials and Design. Vol. 179
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effect of Powder Recycling in Electron Beam Melting on the Surface Chemistry of Alloy 718 Powder

Hans Gruber, Mikael Henriksson, Eduard Hryha et al
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 50 (9), p. 4410-4422
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Vacuum sintering of chromium alloyed powder metallurgy steels

Maheswaran Vattur Sundaram, Seshendra Karamchedu, Clement Gouhier et al
Metal Powder Report. Vol. 74 (5), p. 244-250
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Surface analysis of fine water-atomized iron powder and sintered material

Johan Wendel, Ruslan Shvab, Yu Cao et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 50 (11, ECASIA Special Issue), p. 1065-1071
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Approaches to Reach Fully Dense Powder Metallurgical Materials

Maheswaran Vattur Sundaram, Eduard Hryha, Lars Nyborg
2018 World Congress on Powder Metallurgy, p. 1956-1961
Paper i proceeding
2018

Manufacturing of Valve Bridge Component Utilizing Lean Alloyed Powders and Vacuum Sintering

Ruslan Shvab, Maheswaran Vattur Sundaram, Henrik Karlsson et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 18 (1), p. 31-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Enhanced Densification of PM Steels by Liquid Phase Sintering with Boron-Containing Master Alloy

Maheswaran Vattur Sundaram, Kumar Babu Surreddi, Eduard Hryha et al
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 49 (1), p. 255-263
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Form Finding Nodal Connections in Grid Structures

Martha Tsigkari, Francis Aish, Jens Olsson et al
Proceedings of the IASS Symposium 2018
Paper i proceeding
2018

Effect of Helium - Argon Mixtures as Laser - Powder Bed Fusion Processing Atmospheres on the Properties of the Built Ti-6Al-4V Parts

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Pierre Forêt, Eduard Hryha et al
World PM2018 Proceedings
Paper i proceeding
2018

Influence of Iron Nanopowder Addition on Sintering of Water Atomized Iron Powder

Swathi Kiranmayee Manchili, Johan Wendel, Eduard Hryha et al
World PM2018 Congress Proceedings, 2018, p. 509-514
Paper i proceeding
2018

Hot Isostatic Pressing of the Water Atomized Steel Powder: Possibilities and Challenges

Eduard Hryha, Maheswaran Vattur Sundaram, Anna Weddeling et al
2018 World Congress on Powder Metallurgy , p. 286-291
Paper i proceeding
2018

Effect of build geometry on the microstructural development of 316L parts produced by additive manufacturing

Alexander Leicht, Uta Klement, Eduard Hryha
Materials Characterization. Vol. 143, p. 137-143
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Oxide reduction and oxygen removal in water-atomized iron powder and its influence on sintering

Johan Wendel, Swathi Kiranmayee Manchili, Yu Cao et al
Proceedings of World PM 2018
Paper i proceeding
2018

Surface analysis of iron and steel nanopowder

Swathi Kiranmayee Manchili, Ruslan Shvab, Abdelhafid Zehri et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 50 (11), p. 1083-1088-10886
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Effect of Powder Recycling on the Fracture Behavior of Electron Beam Melted Alloy 718

Hans Gruber, P. Karimi, Eduard Hryha et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 18 (1), p. 40-48
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Surface oxide state on metal powder and its changes during additive manufacturing: An overview

Eduard Hryha, Ruslan Shvab, Hans Gruber et al
Proceedings Euro PM 2017: International Powder Metallurgy Congress and Exhibition
Paper i proceeding
2017

Surface chemistry of the titanium powder studied by XPS using internal standard reference

Ruslan Shvab, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Powder Metallurgy. Vol. 60 (1), p. 42-48
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Effect of Alloying Type and Lean Sintering Atmosphere on the Performance of PM Components

Maheswaran Vattur Sundaram, Ruslan Shvab, Sten Millot et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 17 (2), p. 72-81
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Effect of argon and nitrogen atmospheres on the properties of the as-built 316L stainless steel components by Laser Sintering

Camille Nicole Géraldine Pauzon, Eduard Hryha, Pierre Forêt et al
Euro PM2017 Proceedings
Paper i proceeding
2017

Optimizing the synthesis of ultrafine tungsten carbide powders by effective combinations of carbon sources and atmospheres

R. Oro, Eduard Hryha, R. Gilardi et al
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. Vol. 63, p. 9-16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

COPGLOW and XPS investigation of recycled metal powder for selective laser melting

P. Mellin, Ruslan Shvab, A. Strondl et al
Powder Metallurgy. Vol. 60 (3), p. 223-231
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Characterization of virgin and recycled 316L powder used in additive manufacturing

Alexander Leicht, Ruslan Shvab, Eduard Hryha et al
SPS16, Lund, Sweden 2016
Paper i proceeding
2016

Reactivity of carbon based materials for powder metallurgy parts and hard metal powders manufacturing

Raffaele Gilardi, Luigi Alzati, Raquel Oro et al
Funtai Oyobi Fummatsu Yakin/Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy. Vol. 63 (7), p. 548-554
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Vacuum Sintering Studies On Chromium Alloyed PM Steels

Maheswaran Vattur Sundaram, Seshendra Karamchedu, Clément Gouhier et al
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2016

Influence Of Cr Alloying Content On The Surface Oxide Composition In Case Of Water-atomized Steel Powder

Ruslan Shvab, Eduard Hryha, Dimitris Chasoglou et al
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2016

Effect of active constituents in the atmosphere on the sintering of chromium-alloyed PM steels

Seshendra Karamchedu, Eduard Hryha, Lars Nyborg
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2016

Electron Beam Melting Manufacturing Technology for Individually Manufactured Jaw Prosthesis: A Case Report

Felicia Suska, Göran Kjeller, Peter Tarnow et al
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Vol. 74 (8), p. 1706.e1-1706.e16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Effect of Powder Processing on the Sintering Mechanisms of Carbonyl and Water-atomized Iron Powders

Johan Wendel, Ruslan Shvab, Seshendra Karamchedu et al
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2016

Reaching Full Density of 100Cr6 PM Steel by Capsule Free Hot Isostatic Pressing of High-Velocity Compacted Material

Hans Magnusson, Karin Frisk, Maheswaran Vattur Sundaram et al
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2016

Copper Bronze Powder Surface Studied by XPS and HR SEM

Ruslan Shvab, Eduard Hryha, Abdul Malik Tahir et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 16 (1), p. 40-47
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Surface chemical state of Ti powders and its alloys: Effect of storage conditions and alloy composition

Eduard Hryha, Ruslan Shvab, Martin Bram et al
Applied Surface Science. Vol. 388, p. 294-303
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Surface oxides on metal powders: An overview of the effect of alloy composition and manufacturing method

Eduard Hryha, Lars Nyborg
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2016

Characterization Of The Virgin And Re-cycled Nickel Alloy HX Powder Used For Selective Laser Melting

Ruslan Shvab, Alexander Leicht, Eduard Hryha et al
Proceedings of Wolrd PM2016 - AM - Powder Recycling and Aging
Paper i proceeding
2016

Effect of different carbon sources on the sintering behaviour and mechanical properties of alloyed PM steels: From graphene to carbon black

Eduard Hryha, Sigurd Berg, Lars Nyborg
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2016

Surface Characterization Of 60Cu-40Sn Bronze Powder

Ruslan Shvab, Eduard Hryha, Abdul Malik Tahir et al
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2016

Characterization of the virgin and recycled nickel alloy hx powder used for selective laser melting

Ruslan Shvab, Alexander Leicht, Eduard Hryha et al
World PM 2016 Congress and Exhibition
Paper i proceeding
2016

An XPS investigation on the thermal stability of the insulating surface layer of soft magnetic composite powder

Christos Oikonomou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Surface and Interface Analysis. Vol. 48 (7), p. 445-450
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Characterisation of EBM-Built Shelled Samples of Ti6Al4V Compacted by HIP

Karin Frisk, Lars-Erik Rännar, Andrey Koptyug et al
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2016

As-HIP Microstructure Of EBM Fabricated Shell Components

Alexander Leicht, Maheswaran Vattur Sundaram, Yiming Yao et al
World Powder Metallurgy 2016 Congress and Exhibition, World PM 2016; Hamburg; Germany; 9 October 2016 through 13 October 2016
Paper i proceeding
2015

"Internal Gettering” – Metallothermic Reduction Processes In The Early Stage Of Sintering

Christian Gierl-Mayer, Herbert Danninger, Raquel De Oro Calderón et al
International Journal of Powder Metallurgy (Princeton, New Jersey). Vol. 51 (3), p. 47-53
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Effect of active components of sintering atmosphere on reduction/oxidation processes during sintering of Cr-alloyed PM steels

Eduard Hryha, Seshendra Karamchedu, Dmitri Riabov et al
Journal of the American Ceramic Society. Vol. 98 (11), p. 3561-3568
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Preparation of AlCoCrFeNiTi0.5 high entropy alloy by SPS from mechanically alloyed powders

I. Moravcik, J. Cizek, Eduard Hryha et al
Proceedings Euro PM 2015: International Power Metallurgy Congress and Exhibition
Paper i proceeding
2015

Influence of the PM-Processing Route and Nitrogen Content on the Properties of Ni-Free Austenitic Stainless Steel

K. Lefor, M. Walter, Anna Weddeling et al
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 46 (3), p. 1154-1167
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Thermodynamic And Kinetic Aspects Of Oxide Transformation During Sintering Of Cr-Prealloyed Pm Steels

Eduard Hryha, Lars Nyborg
International Journal of Powder Metallurgy (Princeton, New Jersey). Vol. 51 (3), p. 35-46
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Interparticle Neck Connections in Innovative Insulated Iron Powder Compounds

Robert Bidulsky, J. Bidulska, Raquel De Oro Calderón et al
Acta Physica Polonica A. Vol. 128 (4), p. 647-650
Paper i proceeding
2015

The Role of Carbon Source in the Production of Ultrafine and Nanocrystalline WC-6Co Cemented Carbides

Raffaele Gilardi, Luigi Alzati, Raquel Oro et al
roceedings EURO PM2015 Congress & Exhibition, 4-7 October 2015, Reims, France, p. 1-6
Paper i proceeding
2015

Changes in the surface chemistry of chromium-alloyed powder metallurgical steel during delubrication and their impact on sintering

Seshendra Karamchedu, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Journal of Materials Processing Technology. Vol. 223, p. 171-185
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Lean Atmospheres for Sintering of Chromium Alloyed Powder Metallurgy Steels

Seshendra Karamchedu, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Journal of the American Ceramic Society. Vol. 98 (11), p. 3588-3595
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Dissolution of carbon in Cr-prealloyed PM steels: effect of carbon source

Eduard Hryha, Lars Nyborg, Luigi Alzati
Powder Metallurgy. Vol. 58 (1), p. 7-11
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The Study of Local Effect of Manganese on Microstructure Development of Admixed Fe-Mn-C Sintered Steels

R. Bidulsky, Eduard Hryha, J. Bidulska
High Temperature Materials and Processes. Vol. 35 (9), p. 865-870
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Vacuum Levels Influence on the Properties of Various High Temperature Brazing Alloys

Owe Mårs, Eduard Hryha
Proceedings of the International Brazing & Soldering Conference (IBSC)
Paper i proceeding
2015

Nitrogen uptake of nickel free austenitic stainless steel powder during heat treatment-an XPS study

Anna Weddeling, K. Lefor, Eduard Hryha et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 47 (3), p. 413-422
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Optimization of Carbothermal Reactions for Producing Nanostructured Tungsten Carbide Powders

Raquel De Oro Calderón, Eduard Hryha, Raffaele Gilardi et al
Proceedings EURO PM2014 Congress & Exhibition, 21-24 September 2014, Salzburg, Austria
Paper i proceeding
2014

Effectiveness of reducing agents during sintering of Cr-prealloyed PM steels

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Powder Metallurgy. Vol. 57 (4), p. 245-250
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Development of methodology for surface characterization of vanadium containing slag

Eduard Hryha, Elin Rutqvist, Johan Björkvall et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 46 (10-11), p. 984-988
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Effect of heat treatment in air on surface composition of iron-phosphate based soft magnetic composite components

Christos Oikonomou, Raquel De Oro Calderón, Eduard Hryha et al
Materials Science & Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology. Vol. 189, p. 90-99
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Effective Synthesis of Nanocrystalline Tungsten Carbide Powders by Mechanical and Thermal Activation of Precursors

Raquel De Oro Calderón, Eduard Hryha, Lars Nyborg et al
9th International Conference on Tungsten, Refractory and Hardmaterials; Orlando; United States; 18 May 2014 through 22 May 2014. Vol. 1 Powder Production, p. 12-23
Paper i proceeding
2014

Prediction, Formation and Analysis of Microstructure of High Chromium-Alloyed PM Stainless Steel Sintered in Different Atmospheres

Ruslan Shvab, Eduard Hryha, Petro Shykula et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 14 (2), p. 99-107
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Microstructure of High Cr-Alloyed Sintered Steel – Prediction and Analysis

Ruslan Shvab, Eduard Hryha, Petro Shykula et al
Materials Science Forum. Vol. 782, p. 473-479
Paper i proceeding
2014

“INTERNAL GETTERING” – METALLOTHERMIC REDUCTION PROCESSES IN THE EARLY STAGE OF SINTERING

Christian Gierl-Mayer, Herbert Danninger, Raquel De Oro Calderón et al
Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials-2014. Vol. 5, p. 74-85
Paper i proceeding
2014

XPS Analysis of Oxide Transformation During Sintering of Chromium Alloyed PM Steels

Maheswaran Vattur Sundaram, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Powder Metallurgy Progress. Vol. 14 (2), p. 85-92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Thermogravimetry Study of the Effectiveness of Different Reducing Agents during Sintering of Cr-prealloyed PM Steels

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Vol. 118 (2), p. 825-834
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Microstructure Development in Powder Metallurgy Steels: Effect of Alloying Elements and Process Variables

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Materials Science Forum. Vol. 782, p. 467-472
Paper i proceeding
2014

Evaluation of the thickness and roughness of homogeneous surface layers on spherical and irregular powder particles

Christos Oikonomou, Dimitrios Nikas, Eduard Hryha et al
Surface and Interface Analysis. Vol. 46 (10-11), p. 1028-1032
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The Role of Carbon Source in the Production of WC Powders

Raffaele Gilardi, Luigi Alzati, Raquel De Oro Calderón et al
9th International Conference on Tungsten, Refractory and Hardmaterials; Orlando; United States; 18 May 2014 through 22 May 2014. Vol. 1 Powder Production, p. 37-44
Paper i proceeding
2014

EFFICIENCY OF DIFFERENT CARBON SOURCES DURING SINTERING OF CR-PREALLOYED PM STEELS: GRAPHENE, GRAPHITE OR CARBON BLACK?

Eduard Hryha, Lars Nyborg, Sigurd Berg et al
Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials-2014. Vol. 5, p. 16-28
Paper i proceeding
2014

Effect of processing conditions on microstructural features in Mn-Si sintered steels

Raquel De Oro Calderón, Eduard Hryha, Monica Campos Gomez et al
Materials Characterization. Vol. 95, p. 105-117
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Surface Oxides on Gas and Water Atomized Steel Powders

Lars Nyborg, Eduard Hryha
Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials-2014. Vol. 2, p. 2153-2161
Paper i proceeding
2014

Optimizing the Synthesis of Nanostructured Tungsten Carbide Powders by Effective Combination of Carbon Sources and Atmospheres

Raquel De Oro Calderón, Eduard Hryha, Raffaele Gilardi et al
9th International Conference on Tungsten, Refractory and Hardmaterials; Orlando; United States; 18 May 2014 through 22 May 2014. Vol. 1 Powder Production, p. 1-11
Paper i proceeding
2014

Oxide Transformation in Cr-Mn-Prealloyed Sintered Steels: Thermodynamic and Kinetic Aspects

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 45 (4), p. 1736-1747
Paper i proceeding
2014

Influence of the Steel Powder Type and Processing Parameters on the Debinding of PM Compacts with Gelatin Binder

Eduard Hryha, Henrik Borgström, Karin Sterky et al
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Vol. 118 (2), p. 695-704
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Efficient Sintering of Cr-Prealloyed Powders by Careful Adjustment of Process Parameters

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Ola Bergman
Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials-2014. Vol. 5, p. 142-153
Paper i proceeding
2014

Investigation of Low Temperature Creep Behaviour of PM Steels

Maheswaran Vattur Sundaram, Henrik Karlsson, Kumar Babu Surreddi et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 14 (2), p. 67-72
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

THERMODYNAMIC AND KINETIC ASPECTS OF OXIDE TRANSFORMATION DURING SINTERING OF CR-PREALLOYED PM STEELS

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials-2014. Vol. 5, p. 108-122
Paper i proceeding
2014

Carbon control in PM Sintering

Eduard Hryha, Gerd Waning, Lars Nyborg et al
Heat Processing. Vol. 12 (1), p. 33-39
Artikel i övrig tidskrift
2014

EFFICIENCY AND TEMPERATURE RANGES OF ACTIVITY OF DIFFERENT REDUCING AGENTS DURING SINTERING OF CR-PREALLOYED PM STEELS

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials-2014. Vol. 5, p. 163-177
Paper i proceeding
2014

Surface Oxide Transformation during HIP of Austenitic Fe-19Mn-18Cr-C-N PM steel

Eduard Hryha, Anna Weddeling, Maximilian Walter et al
Proceedings of 11-th International Conference on Hot Isostatic Pressing, 9-13 June 2014, Stockholm, Sweden (1), p. 180-193
Paper i proceeding
2013

Effect of process parameters on surface oxides on chromium-alloyed steel powder during sintering

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Materials Chemistry and Physics. Vol. 138 (1), p. 405-415
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Surface Oxides on Gas and Water Atomized Steel Powders

Lars Nyborg, Eduard Hryha
Proc. of the 2012 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Yokohama, Japan, p. 15C-T1-8 -
Paper i proceeding
2013

Parameters Controlling the Oxide Reduction during Sintering of Chromium Prealloyed Steel

Monika Hrubovcakova, Eva Dudrova, Eduard Hryha et al
Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Optimisation of sintering atmospheres for controlled sintering of PM steels

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha
Proceedings EURO PM2013 Congress & Exhibition, 15-18 September 2013, Gothenburg, Sweden. Vol. 2, p. 339-346
Paper i proceeding
2013

Characterization of surface oxides on water-atomized steel powder by XPS/AES depth profiling and nano-scale lateral surface analysis

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Mats Norell et al
Applied Surface Science. Vol. 268, p. 496-506
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Dissolution of Carbon in Cr-Prealloyed PM Steels: Effect of Carbon Source

Eduard Hryha, Lars Nyborg, Luigi Alzati
Proceedings EURO PM2013 Congress & Exhibition, 15-18 September 2013, Gothenburg, Sweden. Vol. 2, p. 303-310
Paper i proceeding
2013

Kohlenstoffreggelung beim Sintern

Eduard Hryha, Lars Nyborg, Gerd Waning et al
Gas Waerme International. Vol. 5, p. 59-66
Artikel i övrig tidskrift
2013

Influence of delubrication process on the properties of sintered PM components

Seshendra Karamchedu, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Proceedings of Euro PM2013. Vol. 2, p. 163-168
Paper i proceeding
2013

Effect of reducing agents on the sintering of chromium alloyed PM steels

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha
Proceedings EURO PM2013 Congress & Exhibition, 15-18 September 2013, Gothenburg, Sweden. Vol. 2, p. 297-302
Paper i proceeding
2013

Surface phenomena during the early stages of sintering in steels modified with Fe–Mn–Si–C master alloys

Raquel De Oro Calderón, Monica Campos Gomez, Eduard Hryha et al
Materials Characterization. Vol. 86, p. 80-91
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Effect of Powder Properties on the Compressibility of Water-Atomized Iron and Low-Alloyed Steel Grades

Christos Oikonomou, Eduard Hryha, Lars Nyborg et al
Euro PM2013 Proceedings. Vol. 2, p. 205-212
Paper i proceeding
2013

PM parts sintered state improvement achieved by carbon source selection

L. Alzati, R. Gilardi, Eduard Hryha et al
2013 International Conference on Powder Metallurgy and Particulate Materials, PowderMet 2013, p. 516-524
Paper i proceeding
2013

Low Temperature Creep Behavior of PM Components Under Static Load Conditions

Kumar Babu Surreddi, Maheswaran Vattur Sundaram, Eduard Hryha et al
Proceedings of Euro PM2013. Vol. 3, p. 349-354
Paper i proceeding
2013

Effectiveness of Different Reducing Agents during Sintering of Cr-Prealloyed PM Steels

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Proceedings EURO PM2013 Congress & Exhibition, 15-18 September 2013, Gothenburg, Sweden. Vol. 2, p. 333-338
Paper i proceeding
2013

Effect of Carbon Source on Oxide Reduction in Cr-Prealloyed PM Steels

Eduard Hryha, Lars Nyborg, Luigi Alzati
Proc. of the 2012 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, p. 16A-T9-11 -
Paper i proceeding
2013

Surface Analysis of Water Atomised High Chromium Alloyed Steel Powder by X-ray Photoelectron Spectroscopy

Ruslan Shvab, Eduard Hryha, Eva Dudrova et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 13 (2), p. 57-62
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Carbon control in PM sintering: industrial applications and experience

Eduard Hryha, Lars Nyborg, A. Malas et al
Powder Metallurgy. Vol. 56 (1), p. 5-10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Synthesis of Nanostructured Tungsten Carbide Powders from Mechanically Activated Mixes of Tungsten Oxide with Different Carbon Sources

Raquel De Oro Calderón, Eduard Hryha, Raffaele Gilardi et al
International Powder Metallurgy Congress and Exhibition, Euro PM 2013; Gothenburg; Sweden; 15 September 2013 through 18 September 2013. Vol. 1, p. 89-94
Paper i proceeding
2013

Characteristics of Surface Oxides: Similarities and Differences between Gas and Water Atomized Steel Powders

Lars Nyborg, Eduard Hryha
Proceedings EURO PM2013 Congress & Exhibition, 15-18 September 2013, Gothenburg, Sweden (2), p. 199-204
Paper i proceeding
2013

X-ray Photoelectron Spectroscopy Surface Analysis of High Chromium Alloyed Steel Powder

Ruslan Shvab, Eduard Hryha, Eva Dudrova et al
Proc. Of 18-th International Seminar SEMDOK, Terchoca, Slovakia, 30 January-1 February 2013, p. 66-69
Övrigt konferensbidrag
2013

Effect of Processing Parameters on Oxide Transformation in Cr-Mn-Prealloyed Sintered Steels

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Proc. of the 2012 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Yokohama, Japan, p. 16A-T9-12 -
Paper i proceeding
2013

Lean atmospheres for sintering chromium alloyed PM steels

Seshendra Karamchedu, Eduard Hryha, Sigurd Berg et al
Proceedings of Euro PM2013. Vol. 2, p. 353-358
Paper i proceeding
2012

Control of delubrication process for PM components based on prealloyed steel powders

Eduard Hryha, Seshendra Karamchedu, Lars Nyborg
Proceedings of the 2012 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Powder Metallurgy Association and Japan Society of Powder and Powder Metallurgy,2013
Paper i proceeding
2012

Development of methodology for surface analysis of soft magnetic composite powders

Christos Oikonomou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Surface and Interface Analysis. Vol. 44 (8), p. 1166-1170
Paper i proceeding
2012

Influence of Nitrogen Atmosphere on Reduction Mechanisms of a High Strength Austenitic Steel

Anna Weddeling, Huth Stephan, Eduard Hryha et al
Proceedings EURO PM2012 Congress & Exhibition, 16-19 September 2012, Basel, Switzerland. Vol. 1, p. 375-380
Paper i proceeding
2012

Carbon Control in PM Sintering: Industrial Applications and Experience so Far

Eduard Hryha, Lars Nyborg, Akin Malas et al
Proc. of EURO PM2012 Congress & Exhibition, 16-19 September 2012, Basel, Switzerland. Vol. 1, p. 265-270
Paper i proceeding
2012

Process Control System for Delubrication of PM Steels

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Acta Metallurgica Slovaca. Vol. 18 (2-3), p. 60-68
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Processing Conditions And Reduction Of Oxides During Sintering Of Chromium Pre-Alloyed Steel

Monica Hrubcakova, Eva Dudrova, Eduard Hryha et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 12 (3), p. 144-158
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Prediction of mechanical properties of Fe–Cr–Mo sintered steel in relationship with microstructure

Lucia Ciripova, Eduard Hryha, Eva Dudrova et al
Materials and Design. Vol. 35 (1), p. 619-625
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Effect of Delubrication Process Parameters on Surface Characteristics of Cr- alloyed PM steels

Seshendra Karamchedu, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Materials for Tomorrow 2012
Poster (konferens)
2012

On-line Control of Processing Atmospheres for Proper Sintering of Oxidation-Sensitive PM Steels

Eduard Hryha, Eva Dudrova, Lars Nyborg
Journal of Materials Processing Technology. Vol. 212 (4), p. 977-987
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Stoichiometric Vanadium Oxides Studied by XPS

Eduard Hryha, Elin Rutqvist, Lars Nyborg
Surface and Interface Analysis. Vol. 44 (8), p. 1022-1025
Paper i proceeding
2012

Characterization of the surface of Fe–19Mn–18Cr–C–N during heat treatment in a high vacuum — An XPS study

Kathrin Zumsande, Anna Weddeling, Eduard Hryha et al
Materials Characterization. Vol. 71, p. 66-76
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Parameters Controlling the Reduction of Oxides During Sintering of Cr-prealloyed Steel

Eva Dudrova, Monika Hrubovčáková, Eduard Hryha et al
Proceedings EURO PM2012 Congress & Exhibition, 16-19 September 2012, Basel, Switzerland. Vol. 1, p. 299-304
Paper i proceeding
2012

Surface Chemical Analysis of Soft Magnetic Composite Podwers

Christos Oikonomou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Materials for Tomorrow 2012
Poster (konferens)
2011

Effect of Atmosphere Composition on the Surface Interactions during Sintering of Chromium-alloyed PM Steels

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Proceedings of EURO PM 2011 International Powder Metallurgy Congress & Exhibition, 9th-12th October 2011, Barcelona. Vol. 3, p. 111-117
Paper i proceeding
2011

Fractographic Investigation of Chromium-alloyed PM Steels Sintered in Atmospheres with Varying Hydrogen Content

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Powder Metallurgy Progress. Vol. 11 (1-2), p. 32-41
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Delubrication of PM Components Based on Cr-Prealloyed Steel Powder – Chances and Risks

Eduard Hryha, Seshendra Karamchedu, Lars Nyborg
Proc. of EURO PM2011 Congress & Exhibition, 9-12 October 2011, Barcelona, Spain. Vol. 3, p. 105-110
Paper i proceeding
2011

Surface Analysis at Different Sintering Stages of Steel Compacts with Mn and Si

Raquel Oro, Monica Campos, Eduard Hryha et al
Proc. of EURO PM2011 Congress & Exhibition, 9-12 October 2011, Barcelona, Spain. Vol. 1, p. 113-117
Paper i proceeding
2011

CHANGES IN OXIDE CHEMISTRY DURING CONSOLIDATION OF Cr/Mn WATER ATOMIZED STEEL POWDER

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Powder Metallurgy Progress. Vol. 11 (1-2), p. 42-50
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Oxide Transformation during Sintering of Cr and Mn Prealloyed Water Atomized Steel Powder

Eduard Hryha, Lars Nyborg
Proc. of EURO PM2011 Congress & Exhibition, 9-12 October 2011, Barcelona, Spain. Vol. 1, p. 95-100
Paper i proceeding
2011

The Sintering Behaviour of Fe-Mn-C Powder System, Correlation between Thermodynamics and Sintering Process, Manganese Distribution and Microstructure Composition, Effect of Alloying Mode

Eduard Hryha, Eva Dudrova
Application of Thermodynamics to Biological and Materials Science, Book edited by: Mizutani Tadashi, p. 573-602
Kapitel i bok
2011

Characterization of High-Mn-Cr Austenitic Steel Powder Fe-19Mn-18Cr-C-N

Anna Weddeling, Kathrin Zumsande, Eduard Hryha et al
Proc. of EURO PM2011 Congress & Exhibition, 9-12 October 2011, Barcelona, Spain. Vol. 2, p. 15-20
Paper i proceeding
2011

Improvement of Mechanical Properties of Fe-Cr-Mo-[Cu-Ni]-C Sintered Sintered Steels by Sinter Hardening

Eva Dudrova, MA Grande, M. Rosso et al
Materials Science Forum. Vol. 672, p. 31-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS ON DELUBRICATION OF PM STEELS

Seshendra Karamchedu, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Powder Metallurgy Progress. Vol. 11 (1-2), p. 90-96
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Fe-Cr-Mo-[Cu-Ni]-C SINTERED STEELS

Eva Dudrova, M Actis Grande, M Rosso et al
Acta Metallurgica Slovaca - Conference. Vol. 1, p. 580-585
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Surface composition of the steel powders pre-alloyed with manganese

Eduard Hryha, Christian Gierl, Lars Nyborg et al
Applied Surface Science. Vol. 256 (12), p. 3946-3961
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Sintered Steels Prealloyed with Manganese – Chances and Risks

Herbert Danninger, M Jaliliziyaeian, Christian Gierl et al
World Powder Metallurgy Congress and Exhibition, World PM 2010; Florence; Italy; 10 October 2010 through 14 October 2010. Vol. 3, p. 3-10
Paper i proceeding
2010

Surface Analysis of Prealloyed Steel Powders: Qualitative and Quantitative Aspects

Eduard Hryha, Lars Nyborg, Christian Gierl et al
World Powder Metallurgy Congress and Exhibition, World PM 2010; Florence; Italy; 10 October 2010 through 14 October 2010. Vol. 1, p. 25-32
Paper i proceeding
2010

Improvement of Strength Properties of Fe-Cr-Mo-[Cu-Ni]-C Sintered Steels by Sinter-Hardening

E Dudrova, M Actis Grande, M Rosso et al
World Powder Metallurgy Congress and Exhibition, World PM 2010; Florence; Italy; 10 October 2010 through 14 October 2010. Vol. 3, p. 79-86
Paper i proceeding
2010

Sintered Steels Alloyed with Manganese: Effect of Alloying Mode

Eduard Hryha, Lars Nyborg, Eva Dudrova et al
World Powder Metallurgy Congress and Exhibition, World PM 2010; Florence; Italy; 10 October 2010 through 14 October 2010. Vol. 3, p. 87-94
Paper i proceeding
2010

Effect of Sintering Atmosphere on the Transformation of Surface Oxides during the Sintering of Chromium Alloyed Steel

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Powder Metallurgy Progress. Vol. 9(2009) (3), p. 141-155
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Oxide Distribution in Prealloyed Water Atomized Steel Powder

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
World Powder Metallurgy Congress and Exhibition, World PM 2010; Florence; Italy; 10 October 2010 through 14 October 2010. Vol. 1, p. 61-69
Paper i proceeding
2010

Oxide Transformation During Sintering Of Prealloyed Water Atomized Steel Powder

Eduard Hryha, Lars Nyborg
World Powder Metallurgy Congress and Exhibition, World PM 2010; Florence; Italy; 10 October 2010 through 14 October 2010. Vol. 2, p. 268-275
Paper i proceeding
2010

The Effect of Manganese on Microstructure Development and Diffusion Characteristics in Admixed Fe-Mn-C Sintered Steels

Robert Bidulsky, M Actis Grande, Eduard Hryha et al
World Powder Metallurgy Congress and Exhibition, World PM 2010; Florence; Italy; 10 October 2010 through 14 October 2010. Vol. 3, p. 113-120
Paper i proceeding
2010

Critical Aspects of Alloying of Sintered Steels with Manganese

Eduard Hryha, Eva Dudrova, Lars Nyborg
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. Vol. 41A (11), p. 2880-2897
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Surface Interactions during Sintering of Chromium-alloyed PM Steels in Different Atmospheres

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
World Powder Metallurgy Congress and Exhibition, World PM 2010; Florence; Italy; 10 October 2010 through 14 October 2010. Vol. 2, p. 3-12
Paper i proceeding
2009

An application of universal hardness test to metal powder

Eduard Hryha, Pavel Zubko, Eva Dudrova et al
Journal of Materials Processing Technology. Vol. 209 (5), p. 2377-2385
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Surface Analysis of Prealloyed with Manganese Steel Powder

Eduard Hryha, Lars Nyborg, Sven Bengtsson
European International Powder Metallurgy Congress and Exhibition, Euro PM 2009; Copenhagen; Denmark; 12 October 2009 through 14 October 2009. Vol. 2, p. 169-174
Paper i proceeding
2009

Methodology for Evaluating the Oxide Distribution in Water Atomized Steel Powder

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Proceedings of EURO PM 2009 International Powder Metallurgy Congress & Exhibition. Vol. 2, p. 181-186
Paper i proceeding
2009

Microstructure Development during Sintering of Manganese Alloyed PM Steels

Eduard Hryha, Lars Nyborg, E Dudrova et al
Proceedings Of Euro PM2009 Congress&Exhibition. Vol. 1, p. 17-22
Paper i proceeding
2009

Evaluation of Surface Characteristics of Prealloyed Cr-Mo-steel Powder

Dimitris Chasoglou, Eduard Hryha, Lars Nyborg
Proceedings of XXV Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, p. 267-268
Paper i proceeding
2009

Powder Properties, Compacting and Sintering

Eduard Hryha, Robert Bidulsky, Robert Dzunda
Powder Metallurgy - Laboratory Work Tutorial, EPMA/IMR SAS, Kosice, Slovakia, June 2009, p. 9-22
Kapitel i bok
2008

BRITTLENESS OF STRUCTURAL PM STEELS ADMIXED WITH MANGANESE STUDIED BY ADVANCED ELECTRON MICROSCOPY AND SPECTROSCOPY

Eduard Hryha, Lars Nyborg, E Dudrova et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 8 (2), p. 109-114
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Modelling of Sintering Atmosphere and Microstructure Development of Chromium Alloyed Steel

Sepehr Hatami, Eduard Hryha, Lars Nyborg et al
Powder Metallurgy Progress. Vol. 8 (2), p. 115-120
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Study of Reduction/Oxidation Processes in Cr-Mo Prealloyed Steels during Sintering by Continuous Atmosphere Monitoring

Eduard Hryha, L Cajkova, E Dudrova et al
Proceedings of European Congress & Exhibition in Powder Metallurgy EURO PM 2008, p. 109-114
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 14 forskningsprojekt

2021–2024

Material för gröna vätgasdrivna gasturbiner genom additivtillverkning

Eduard Hryha Material och tillverkning
VINNOVA

2021–2024

Robust Additiv Tillverkning av Komponenter med Tunna Sektioner och Smala Kanaler

Eduard Hryha Material och tillverkning
VINNOVA

2020–2021

Civilingenjör 4.0 Nationell utbildning inom Smart- och uppkopplad industri

Eduard Hryha Material och tillverkning
VINNOVA

2019–2022

3D-printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och samhällsbyggnad

Christopher John Kenneth Williams Arkitekturens teori och metod
Mats Ander Material- och beräkningsmekanik
Jens Olsson Arkitekturens teori och metod
Karl-Gunnar Olsson Arkitekturens teori och metod
Eduard Hryha Material och tillverkning
Formas

2019–2022

Våga printa tunt

Eduard Hryha Material och tillverkning
VINNOVA

2016–2018

Nytt nickelbaserat material för additiv tillverkning av komponenter för högtemperaturapplikationer

Eduard Hryha Material och tillverkning
Masoud Rashidi Material och tillverkning
VINNOVA

2016–2020

Nanoteknikstödd tillverkning av högpresterande sinterstål

Lars Nyborg Material och tillverkning
Eduard Hryha Material och tillverkning
Johan Liu Mikroteknologi och nanovetenskap
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2014–2023

Strategic Research Area No.1 Modelling - Fas II

Lars Nyborg Material och tillverkning
Martin Fagerström Material- och beräkningsmekanik
Eduard Hryha Material och tillverkning
Fang Liu Materialens mikrostruktur
VINNOVA

2014–2017

Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR)

Eduard Hryha Material och tillverkning
Lars Nyborg Material- och tillverkningsteknik
Maheswaran Vattur Sundaram Material och tillverkning
VINNOVA

2013–2014

Realisering av mjukmagnetisk komposit för ökad användning i framtida induktorer

Eduard Hryha Yt- och mikrostrukturteknik
VINNOVA

2013–2016

Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter

Lars Nyborg Material- och tillverkningsteknik
Seshendra Karamchedu Yt- och mikrostrukturteknik
Maheswaran Vattur Sundaram Yt- och mikrostrukturteknik
Eduard Hryha Yt- och mikrostrukturteknik
VINNOVA

2012–2013

Sinterprodukter med hög statisk lastförmåga - inverkan av anlöpning på deformationsstabilitet vid användning

Lars Nyborg Material- och tillverkningsteknik
Eduard Hryha Yt- och mikrostrukturteknik
Maheswaran Vattur Sundaram Yt- och mikrostrukturteknik
Kumar Babu Surreddi Yt- och mikrostrukturteknik
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Eduard Hryha medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.