Effect of process parameters on the microstructure, tensile strength and productivity of 316L parts produced by laser powder bed fusion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Alexander Leicht

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Masoud Rashidi

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Uta Klement

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Eduard Hryha

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Materials Characterization

1044-5803 (ISSN)

Vol. 159 110016

Ämneskategorier

Materialkemi

Metallurgi och metalliska material

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1016/j.matchar.2019.110016

Mer information

Skapat

2020-01-09