Masoud Rashidi

Doktor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Lasersintring är den dominerande pulverbaserade metoden för additiv tillverkning (AM) av metallkomponenter som redan finns i industriell applikation för högprestandade komponenter. Masoud Rashidis nuvarande forskning fokuserar på pulveregenskaper och metallurgiska principer för material som används för AM. För detta karaktäriseras mikrostrukturen hos Ni-bas-superlegeringar efter att de genomgått processen för additiv tillverkning (t.ex. IN625 och IN718) och rostfria stål (t ex klass 316) med hjälp av röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), Auger Electron Spectroscopy (AES) , Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM) och Atom Probe Tomography (APT). Syftet med projektet är att utveckla metodik för snabb utveckling av de Ni-baserade legeringarna med skräddarsydda egenskaper för specifika applikationer, producerade med hjälp av lasersintring.Masoud Rashidi tilldelades doktorsexamen i materialvetenskap och teknik vid Chalmers tekniska högskola år 2017. Avhandlingen syftade till att utveckla en ny generation krypresistenta 9-12% Cr stål för applikationer i kritiska komponenter i värmekraftverk. Studien syftade till att utvärdera möjligheten att använda fällningar av en termodynamiskt stabil fas, Z-fas (CrTaN), som förstärkningsmedel för att uppnå korrekt krypstyrka vid en ångtemperatur på 650 ° C. Masoud Rashidi bidrog till utvecklingen av mer än 10 provstål, främst genom att undersöka mikrostrukturen med hjälp av SEM, TEM och APT.Masoud Rashidi fick sin MSc-examen i materialvetenskap och teknik från KTH år 2013.

Källa: chalmers.se

Visar 14 publikationer

2018

Experimental and theoretical investigation of precipitate coarsening rate in Z-phase strengthened steels

Masoud Rashidi, Joakim Odqvist, Lennart Johansson et al
Materialia. Vol. 4, p. 247-254
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Graphitic microstructure and performance of carbon fibre Li-ion structural battery electrodes

Athmane Boulaoued, Giulia Fredi, Joachim Wallenstein et al
Multifunctional Materials. Vol. 1 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Mechanistic insights into the transformation processes in Z-phase strengthened 12% Cr steels

Masoud Rashidi, Ardeshir Golpayegani, Saad Ahmed Sheikh et al
Materials and Design. Vol. 158, p. 237-247
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Core-Shell Structure of Intermediate Precipitates in a Nb-Based Z-Phase Strengthened 12% Cr Steel

Masoud Rashidi, Hans-Olof Andrén, Fang Liu
Microscopy and Microanalysis. Vol. 23 (2), p. 360-365
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Atom probe study of MX to Z-phase transformation in Z-phase strengthened 12%Cr steels

Masoud Rashidi, Hans-Olof Andrén, Fang Liu
Microscopy and Microanalysis. Vol. 23, p. 360-365
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Microstructure and mechanical properties of two Z-phase strengthened 12%Cr martensitic steels: the effects of Cu and C

Masoud Rashidi, Lennart Johansson, Hans-Olof Andrén et al
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Vol. 694, p. 57-65
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Microstructure of Z-Phase Strengthened Martensitic Steels: Meeting the 650°C Challenge

Fang Liu, Masoud Rashidi, John Hald et al
Materials Science Forum. Vol. 879, p. 1147-1152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A new 12% chromium steel strengthened by Z-phase precipitates

Fang Liu, Masoud Rashidi, Lennart Johansson et al
Scripta Materialia. Vol. 113, p. 93-96
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Initial study of the microstructure of carbon fibres acting as negative electrodes in structural battery composites

Fang Liu, Masoud Rashidi, Leif Asp
Procedings of 17th European Conference on Composite Materials, ECCM17
Paper i proceeding
2016

Tantalum and niobium based Z-phase in a Z-phase strengthened 12% Cr steel

Masoud Rashidi, ROBERT LAWITZKI, Hans-Olof Andrén et al
Advances in Materials Technology for Fossil Power Plants - Proceedings from the 8th International Conference on Advances in Materials Technology for Fossil Power Plants; Albufeira, Portugal; 11-14 October 2016, p. 1058-1066
Paper i proceeding
2014

Microstructure characterization of two Z-phase strengthened 12%chromium steels

Masoud Rashidi, Fang Liu, Hans-Olof Andrén
10th Liège Conference on Materials for Advanced Power Engineering. September 14th - 17th, 2014.
Paper i proceeding
2013

Microstructural characterization and formation of alpha ' martensite phase in Ti-6Al-4V alloy butt joints produced by friction stir and gas tungsten arc welding processes

Mohsen Esmaily, Nooshin Mortazavi Seyedeh, P. Todehfalah et al
Materials & Design. Vol. 47, p. 143-150
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 3 forskningsprojekt

2016–2018

Nytt nickelbaserat material för additiv tillverkning av komponenter för högtemperaturapplikationer

Eduard Hryha Material och tillverkning
Masoud Rashidi Material och tillverkning
VINNOVA

2015–2018

Pulver och materialdesign för flexibel additiv tillverkning av högpresterande komponenter

Lars Nyborg Material och tillverkning
Masoud Rashidi Material och tillverkning
VINNOVA

2014–2018

Design av en ny generation 12 % kromstål

Fang Liu Materialens mikrostruktur
Hans-Olof Andrén Materialens mikrostruktur
Masoud Rashidi Materialens mikrostruktur
VGB-Forschungsstiftung
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Masoud Rashidi medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.