Skadetålighet hos strukturella batterier
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning av detta projekt finns enbart på engelska.

Deltagare

Leif Asp (kontakt)

vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Duan Shanghong

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Amerikanska flygvapnets kontor för strategisk forskning (AFOSR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-23