Skadetålighet hos strukturella batterier
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning av detta projekt finns enbart på engelska.

Deltagare

Leif Asp (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Duan Shanghong

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Amerikanska flygvapnets kontor för strategisk forskning (AFOSR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2021

A structural battery and its multifunctional performance

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-23