Skadetålighet hos strukturella batterier
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning av detta projekt finns enbart på engelska.

Deltagare

Leif Asp (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Duan Shanghong

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Amerikanska flygvapnets kontor för strategisk forskning (AFOSR)

Projekt-id: FA9550-17-1-0338
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-23