Design av en ny generation 12 % kromstål
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Projektet syftar till att undersöka mekaniska egenskaper för Z-förstärkt 12 % kromstål vid höga temperaturer och tryck. Materialet har potential att möjliggöra högre elverkningsgrad i ångturbinprocessen på ett kostnadseffektivt sätt, vilket innebär ett resurseffektivt utnyttjande av bio- och avfallsbränslen. Projektet är ett led i att utveckla detta stål med hög tålighet mot korrosion och goda termiska egenskaper i ångturbiner och överhettare.

Deltagare

Fang Liu (kontakt)

Docent vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Hans-Olof Andrén

Professor vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Masoud Rashidi

Doktorand vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Samarbetspartners

Siemens industrial turbomachinery

Finspång, Sweden

Finansiering

VGB-Forschungsstiftung

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/De...

Senast uppdaterat

2016-10-05