Våga printa tunt
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Syfte och mål: Projektets mål är att bygga upp förtroende för att använda additiv tillverkning (AM) för tunna väggar. Designfriheten med AM ger unika möjligheter att uppnå nya konstruktioner för att underlätta viktminskningar, vilka är svåra eller omöjliga att erhålla med konventionell tillverkning. Dock krävs robusta AM-processer och grundlig kunskap om mekaniska egenskaper för att uppnå högsta möjliga komponentprestanda och våga använda hela viktbesparingspotentialen. Eftersom bearbetning eller ytbehandling inte är möjlig på alla ytor hos komplexa komponenter beaktas även råa ytor. Förväntade effekter och resultat: Resultaten inkluderar metodik för mekanisk provning, rekommendation av ytbehandlingar och ökad kunskap för lägre säkerhetsmarginaler och minskad vikt. Resultaten kommer att tillämpas både inom flygmotor- och energiindustrin för komponenter i olika nickelbaserade superlegeringar med ett mål på mer än 20% reducerad vikt. Att våga använda de tunna väggar som möjliggörs med AM kommer dessutom att ge bättre kylning och ökad effektivitet hos komponenten. Resultaten kommer att spridas till många andra olika branscher, vilket sammanlagt kan leda till en mycket stor viktbesparing. Upplägg och genomförande: Projketet kommer att arbeta med att ta fram följande: - Metodik för mekanisk provning av tunnväggiga AM-strukturer med råa, printade ytor - Rekommendation av ytbehandlingar för att förbättra utmattningsegenskaperna hos printade ytor - Lägre säkerhetsmarginaler för komponenter med tunna väggar genom kunskap om korrelation mellan defektdensitet, ytegenskaper, mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Resultaten kommer att spridas till många andra olika branscher i Sverige genom CAM2 och AM-Arenan.

Deltagare

Eduard Hryha (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Swerea

Kista, Sweden

Swerim AB

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-02631
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-02