Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Syfte och mål Pulverteknik kombinerar högt materialutnyttjande med låg energianvändning när det gäller att omsätta en råvara till en slutprodukt i form av en komponent. Vidare medger pulvertekniken hög flexibilitet i produktdesign och nära obegränsade möjligheter till legeringsdesign. Projektet syftar till att utveckla såväl nya kombinationer av processteg som material-/processutveckling, varvid förbättrade egenskaper hos pulvermetallurgiska material samt ökade produktprestanda förväntas nås. Målet är att tillämpningarna av pulvermetallurgisk materialteknik därigenom ska breddas. Förväntade effekter och resultat Projektet förväntas skapa förutsättningar för tillväxt av pulvermetallurgisk teknik som den gröna processen för komponenttillverkning. Detta skall skapas genom synergier mellan legeringsdesign/materialval samt vidareutveckling av såväl enskilda processteg som integreringen avdessai en hel processkedja. Projektet adresserar utveckling/optimering av material, sintringsatmosfärer enligt leanprinciper, vakuumsintring/värmebandling samtdensifiering genom sintring och efterföljande HIP utan kapsling. Planerat upplägg och genomförande Projektet adresserar hur pulvermetallurgisk materialteknik kan vidareutvecklas genom materialoptimering, sintring och nya processkedjor. Experimentella och teoeriska studier hos högskola och institut kombineras med experiment och materialframtagning hos företagen. Inriktningen: i) material/legeringar enligt leankoncept för påkända applikationerav pulvermetallurgiskt framställda stål, ii) multisteg som kan tillföra nya vägar att skapa komponenter med goda prestande och toleranser där exempelvis HIP innefattas. Genom projektet förväntas specifika demonstatorer (material, fysisk produkt, processoptimering, etc) kunna realiseras.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Material- och tillverkningsteknik

Eduard Hryha

Yt- och mikrostrukturteknik

Seshendra Karamchedu

Yt- och mikrostrukturteknik

Maheswaran Vattur Sundaram

Yt- och mikrostrukturteknik

Samarbetspartners

AGA Gas AB

Göteborg, Sweden

Avure Technologies AB

Västerås, Sweden

Carpenter Powder Products AB

Torshälla, Sweden

Höganäs

Höganäs, Sweden

Metec Technologies

Karlskoga, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03299
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15