Vacuum sintering of chromium alloyed powder metallurgy steels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Modern developments in vacuum furnace technologies have led to an increased interest in vacuum sintering of powder metallurgy (PM) steel components owing to the robustness, productivity and the possibility to integrate heat-treatment into the process at an attractive cost. In the present study, the potential for vacuum sintering of chromium-alloyed PM steels and the effect of the vacuum level on the final properties of the components are evaluated. The studies were performed on Fe-1.8 wt.% Cr powder and the sintering experiments were performed in a dilatometer. Four different vacuum levels: 10, 1, 10−2 and 10−4 mbar were studied and the effect of density and carbon content were also examined. The results indicate an efficient oxide reduction and process robustness at intermediate vacuum levels whereas high-temperature sintering in high vacuum brings the risk of Cr-sublimation. Furthermore, industrial trails were performed at 10 and 1 mbar vacuum levels and their mechanical properties were evaluated. Vacuum sintering proved to be an attractive alternative to process Cr-alloyed steel powders.

Författare

Maheswaran Vattur Sundaram

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Seshendra Karamchedu

Yt- och mikrostrukturteknik

Clement Gouhier

Yt- och mikrostrukturteknik

Eduard Hryha

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Ola Bergman

Höganäs

Lars Nyborg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Metal Powder Report

0026-0657 (ISSN) 18734065 (eISSN)

Vol. 74 5 244-250

Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter

VINNOVA (2013-03299), 2013-10-01 -- 2016-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Metallurgi och metalliska material

DOI

10.1016/j.mprp.2019.01.003

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-25