Sinterprodukter med hög statisk lastförmåga - inverkan av anlöpning på deformationsstabilitet vid användning
Forskningsprojekt, 2012 – 2013

Syfte och mål - uppfyllelse i projektet har vi bekräftat att modifierad anlöpning kan tillämpas för motverka/eliminera relaxation/krypning och att det kan preliminärt kopplas till stabiliteten hos mikrostrukturen hos det anlöpta sinterstålet. Ny metodik för utvärdera sintermaterials potentiella relaxation/kryp har etablerats och ny kunskap har etablerats. Ett potentiellt nästa steg är att se hur andra sinterstål kan optimeras och hur en modell för prediktering av kryp/relaxation hos sinterstål vid måttligt förhöjd temperatur kan utvecklas. Resultat och förväntade effekter - utfall En väg för breddad användning av sintergods i i tunga fordon har identifierats. Forskningsavdelningar hos Volvo och Höganäs som deltagit i projekt har tillsammans med Chalmers identifierat potentialen att gå vidare med ett större FoU-projekt för att stödja bredare implementering. Resultat har presenterats vid den internationella konferensen EuroPM2013. Det aktuella projektet kan utgöra en bas för att stärka en utveckling inom ett sådant segment. Upplägg och genomförande - analys Projektpartner har varit Chalmers (Material- och tillverkningsteknik), Volvo och Höganäs. Projektperioden har varit 2012-10-01 till 2013-09-30. Strategin har varit: 1) att driva examensarbete vid Chalmers och Volvo, 2) att vid Chalmers utveckla en metodik för krypprovning av sinterstål vid måttligt förhöjd temperatur, 3) att ha en en FoU-plan som kombinerar krypprovning, materialkarakterisering och teoretisk analys, 4) att Höganäs har bidragit genom provstavar och mekanisk provning som stöd för FoU-planen, 5) att Volvo har kompletterat med egna designade försök.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Material- och tillverkningsteknik

Eduard Hryha

Yt- och mikrostrukturteknik

Kumar Babu Surreddi

Yt- och mikrostrukturteknik

Maheswaran Vattur Sundaram

Yt- och mikrostrukturteknik

Samarbetspartners

Höganäs

Höganäs, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-02497
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28