Metal Powder Production for Additive Manufacturing
Kapitel i bok, 2021

Författare

Eduard Hryha

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Dmitri Riabov

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Encyclopedia of Materials: Metals and Alloys

264-271
9780128197264 (ISBN)

Ämneskategorier

Materialteknik

DOI

10.1016/B978-0-12-819726-4.00089-2

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-21