3D-printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och samhällsbyggnad
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Utveckling och implementering av digitalt styrd produktion är en viktig drivkraft för industrin. Hög kvalitet på design och funktion söks i kombination med effektiv materialanvändning och hållbara produktionsprocesser. Inom samhällsbyggande har skalan och de begränsade möjligheterna till repeterbarhet hos byggnader och infrastruktur länge varit tillbakahållande för denna utveckling.Genom nya verktyg för parametrisk geometrimodellering möjliggörs idag snabba undersökningar av alternativa utformningar som ett stöd i arkitektens breda sökande efter funktionella och hållbara helhetslösningar. Parallellt utvecklas beräkningsverktyg för ljus, ljud, flöden, materialeffektiv form och rationell produktion som kan möta arkitektens arbetssätt och frågor i tidiga konceptuella skeden. Ett lovande verktyg för att analysera verkningssättet hos kroppar med komplexa 3D-geometrier är peridynamics. Metoden möjliggör en snabb omkonfigurering av en kropps geometri, centralt för en iterativ designprocess, och kopplar samtidigt effektivt den mekaniska analysen till både design och additiv tillverkning.Detta projekt syftar till att utveckla strategier och verktyg för att integrera design, analys och additiv tillverkning. Som tillämpning har valts kopplingsdetaljer mellan byggnadselement, ett område med stora möjligheter att skapa materieleffektiva och multifunktionella utformningar där helhet och detalj blir till en sammanhållen helhet.

Deltagare

Christopher John Kenneth Williams (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Mats Ander

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Eduard Hryha

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Jens Olsson

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Karl-Gunnar Olsson

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Foster and Partners

London, United Kingdom

Tyréns AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-30