Nanoteknikstödd tillverkning av högpresterande sinterstål
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Forskningen syftar till att matcha behoven inom framtida hållbar tillverkning av komplexa komponenter genom pressning och sintring. För att möjliggöra detta krävs sinterstål med förbättrad prestanda genom ökad täthet. Vi tänker lösa detta genom att studera hur nytt nano-pulver på järnbas kan användas som aktivator vid sintringen av järnpulvret och anpassa pulverkompakteringen till detta. Detta kompletteras med studier av sinterstålproduktens ytegenskaper och analys/modellering av tilverkningsekonomi och hållbarhetsfaktorer. Forskarna i projektet samlar relevant expertis inom nanoteknik, pulverteknik, avancerad material- och ytkarakterisering, provning och tillämpad modellering. Samverkan med industri säkerställer vissa provdetaljer för studierna.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Eduard Hryha

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: GMT14-0045
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/N...

Senast uppdaterat

2018-03-14