Oxygen balance during laser powder bed fusion of Alloy 718
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Camille Nicole Géraldine Pauzon

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Ahmad Raza

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Eduard Hryha

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Pierre Forêt

Linde GmbH

Materials and Design

0264-1275 (ISSN) 1873-4197 (eISSN)

Vol. 201 109511

Ämneskategorier

Tribologi

Annan materialteknik

Metallurgi och metalliska material

DOI

10.1016/j.matdes.2021.109511

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-28