Nya materiallösningar för defektfri additiv tillverkning av svårsvetsade Ni-baserade legeringar
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Syfte och mål:
Avancerade Ni-baserade superlegeringar med utmärkta kryp- och oxidationsegenskaper har visat sig vara mycket svåra att framställa genom additiv tillverkning (AM) utan betydande problem med sprickbildning. Målet med detta projekt är att utveckla pulver, processparametrar och efterbehandlingsmetoder för nya Ni-baserade AM-material med hög styrka och oxidationsmotstånd för krävande tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat:
I dagsläget är endast ett fåtal material tillgängliga för additiv tillverkning (AM) och därför utnyttjas AM inte till sin fulla potential och användningen är fortfarande ganska begränsad till ett fåtal applikationer. Detta projekt kommer att behandla de metoder som behövs för utveckling av nya AM-material med skräddarsydda egenskaper och mer robusta processegenskaper. Genom att bygga vidare på befintlig kunskap om Ni-bas material, avancerade materialkarakteriseringstekniker och termodynamiska modelleringsverktyg kan en snabbare utveckling av nya AM-material förväntas.

Deltagare

Eduard Hryha (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Centrum för additiv tillverkning i metall (CAM2)

Gothenburg, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-00804
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-04