Användning av storskalig infrastruktur för att studera effekten av processgas i laserpulverbäddssmältning
Forskningsprojekt , 2020

Syfte och mål: Projektet syftar till att öka den grundläggande förståelsen för processgasens effekt på mikrostrukturutvecklingen och resulterande egenskaper vid additivtillverkning med laserbaserad smältning i pulverbädd (”laser powder bed fusion”, L-PBF). Processgaser för LPBF begränsas normalt till kväve och argon, men användning av gaser med hög konduktivitet som helium tros möjliggöra ökad produktivitet för LPBF-processen och finare mikrostruktur. Målet är därför att nyttja möjligheten till studier in-situ för att studera effekten av He och dess blandningar på LPBF-processen. Projektet drivs av industriellt intresse från Linde Gas AB. Förväntade effekter och resultat: Resultaten av projektet gör det möjligt att nå en grundläggande förståelse för effekten av He och dess blandningar på LPBF-processen och komponentegenskaperna. Detta gör det möjligt att ta fram skräddarsydda He-baserade gasblandningar och möjliggöra framtida integration av dem i industriell LPBF-tillverkning. Detta skulle att väsentligt öka LPBF-produktionshastigheten upp till 40% utan att kompromissa med komponentegenskaperna.
Upplägg och genomförande: Mikrostrukturutveckling kommer att studeras in-situ med hjälp av synkrotronröntgendiffraktion genom användning av en unik L-PBF-installation utvecklad vid Paul Scherrer-institutet, där mätningen kommer att genomföras vid MicroXAS- och MS-strålrören vid Swiss Light Source. Restspänningarna, som bestäms av materialets termiska historia kommer att studeras med högenergiröntgendiffraktion på CoreLab vid Helmoltz Zentrum Berlin (HZB).

Deltagare

Eduard Hryha (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-10