Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR)
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Starka drivkrafter finns mot högre prestanda hos kugghjul som klarar högre motoreffekter eller mer kompakta byggsätt för transmissioner. Detta projekt föreslår en innovativ pulvermetallurgiskt baserad tillverkningsteknik som leder till höga prestanda för kugghjul, lite materialspill och mindre formförändringar vid härdning och har samtidigt kostnader i nivå med konventionell tillverkningsteknik. Tekniken ger heltäta kugghjul vilket möjliggör de goda egenskaperna. Projektet stärker den världsledande svenska industrin för lastfordon och pulverteknologi genom att utveckla en innovativ teknik för nyckelkomponenten kugghjul. Den nya teknologin kommer möjliggöra bättre prestanda, lägre vikt och bättre materialutnyttjande. Projektet ger optimerade material och tillverkningsprocesser vilka demonstreras för en industriell komponent. I projektet optimeras pressning/sintring/HIP-ning för kugghjul för lastfordon. Ett demonstratorhjul väljs ut. Sätthärdning och slutbearbetning av de HIPade kugghjulen studeras liksom prestanda och ekonomi. Parallellt med metodutvecklingen tas planeringsverktyg fram utvalda process-steg. Deltagande parter tränas i den nya teknologin. Resultaten används för tillverkning av transmissioner för lastfordon.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Material- och tillverkningsteknik

Eduard Hryha

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Maheswaran Vattur Sundaram

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Avure Technologies AB

Västerås, Sweden

Höganäs

Höganäs, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Leax Group AB

Köping, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Swepart Transmission AB

Liatorp, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Uddeholm

Hagfors, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-05594
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-21