Partiella urladdningar vid pulsbreddmodulerad och kraftfrekvent högspänning
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Projektet syftar till att konkretisera vilka aspekter hos ett isolationssystem i form av geometri, material, etc., som är speciellt känsliga för kraftelektroniska vågformer. Detta projekt avser att möjliggöra detektering av partiella urladdningar vid normal drift och att då finna skillnader mot sinusformad spänning. Projektets resultat förväntas kunna bidra med viktig kunskap som kan nyttjas vid design och tillverkning av elektriska apparater.

Deltagare

Jörgen Blennow (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, Högspänningsteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-26