Validering av system för livslängdsbedömning av konstruktioner i Lasersvetsat Titan
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Detta fortsättningsprojekt från NFFP5 syftar till att säkerställa produktkvalitet med avseende på förekomst av defekter (porositet) genom inspektion av lasersvetsar med digitalröntgenteknik, och koppla ihop resultat från oförstörande provning (OFP) med hållfasthets- och livslängsegenskaper för komponenten. Digitalröntgensystemets kapabilitet kommer att verifieras med målet att säkerställa att systemet är robust innan det används i produktion. Detta kommer bl.a. att ske genom att utmattningsprova ett antal lasersvetsar med indikerade ansamlingar av porositet. Ökad produktkvalitet på lasersvetsade flygmotorkomponenter i Titanmaterial genom användning av effektiv och tillförlitlig digital röntgenteknik för inspektion. Detta bidrar till att uppfylla kraven på flygbranschen kring ökad säkerhet, reducerade utsläpp och minskad bränsleförbrukning. Ökad konkurrensförmåga genom lägre kostnader och kortare ledtider i produktion. Kompetensuppbyggnad och kunskapsspridning inom industri och akademi genom nätverk inom hållfasthet och OFP. Doktoranden beräknas slutföra forskarutbildningen till Doktorsexamen under projekte

Deltagare

Håkan Wirdelius (kontakt)

Gästforskare vid Avancerad oförstörande provning

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-01169
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-28