Planering och innovation inom tjänsteintegrerade produkter (PLANT-2)
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Detta projekt syftar till att slutföra, verifiera och implementera resultat från ett tidigare projekt, där fokus legat på värdeskapande och utveckling eller validering av arbetssätt, metoder och verktyg för innovation av tjänsteintegrerade produkter. Projektet inriktas på området helhetsförmåga och konceptstudier inom NFFP med särskild vikt vid värdedriven utveckling och anpassningsförmåga till nya förutsättningar i flygmotorbranschen. Projektets resultat avser att på ett signifikant sätt bidra till ökad hållbarhet genom att öka flygindustrins förmåga att utveckla nya innovativa och hållbara produktlösningar såväl som användarvänliga metoder och verktyg i utvecklingsprocessen.

Projektledare: Ola Isaksson, Produkt- och produktionsutveckling

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Hans L Johannesson

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Johanna Wallin

vid Unknown organization

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Pl...

Senast uppdaterat

2016-11-28