VIrtuell TUrbinModuldemonstrator (VITUM)
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Detta projekt syftar till att demonstrera hur innovativa lösningar kan utformas då traditionella modul och komponentgränser utmanas samt förbereda en hårdvarudemonstrator på modulnivå. Projektet avser utveckla och demonstrera teknologier och förmågor som möjliggörs då designutrymmet ökas till att omfatta flera komponenter i en turbinmodul. Ett exempel på en modulintegrerad turbinstruktursdesign (´integrerad plug´) används som konkret fall för att driva arbetet.

Leverabler från projektet är att skapa en öppen plattform i form av variabla geometrimodeller vilka kan användas och anpassas till alternativa motorkonfigurationer. Vidare etableras ett nätverk och infrastruktur mellan företag, institut och universitet som kan arbeta tillsammans i hårdvarudemonstratorer på ett effektivt sätt, som möjliggör tät samverkan med leverantörer på en svensk arena – Produktionstekniskt Centrum. 

Projektet bygger vidare på forskningsresultat som utvecklas i tidigare/pågående forskningsprojekt, varför seniora forskningsresurser förväntas utgöra basen i arbetet. Vidare är utnyttjandet av företagets personal som gränsgångare avgörande för att ytterligare effektivisera samverkan med nämnda partners.

Deltagare

Christoffer E Levandowski (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Ola Isaksson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Jakob Müller

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Karlskrona, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-00911
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-07-04