Produktionsinnovation
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Projektet Produktionsinnovation är strategiskt och skall stödja forsknings- och innovationsprogrammet Produktion2030. Programmet skall i sin tur långsiktigt stärka och utveckla Sverige som produktionsnation. De långsiktiga effekterna av projektet är ökad konkurrenskraft för svensk tillverkningsindustri samt ett överbryggande av gapet mellan produktions- och produktinnovation. Projektet skall genom exempel i svensk industri visa hur central produktionsinnovation är för våra företag.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-05358
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-02