Riskanalyser av nya innovativa fasadsystem för renovering av miljonprogrammets byggnader
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Carl-Eric Hagentoft (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

NCC AB

Solna, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11