Riskanalyser av nya innovativa fasadsystem för renovering av miljonprogrammets byggnader
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Carl-Eric Hagentoft (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

NCC AB

Solna, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 17003595-7008
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11