Förbättrade akustiska egenskaper hos raketers noskåpor
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Vid raketuppskjutningar av satelliter och annan nyttolast skapas extremt höga ljudtryck av raketens egna motorer. De höga ljudtrycken orsakar kraftiga vibrationer hos satelliten som är placerad i raketens nos innanför en skyddande kåpa. Kåpans funktion är att skapa en säker akustisk miljö under uppskjutning och genom hela flygningen. Ett givet krav på bullerreduktion måste uppfyllas med kåpans akustiska utformning. Tillsammans med ljudet från raketmotorn är det de akustiska egenskaperna av kåpan som bestämmer rymdfarkostens akustiska miljö. Dessa egenskaper är därför nyckelegenskaper för raketens potentiella kunder.

Dagens kåpor använder en lätt, styv och svagt dämpad sandwichkonstruktion som kräver noggrann design för bra ljudtransmissionsegenskaper. Det akustiska skyddet åstadkoms med tillägg av en stor mängd ljudisolerande och ljudabsorberande material som leder till nackdelar i form av ökad vikt and minskad lastvolym.

Projektets mål är att på konceptnivå utveckla nya kåpstrukturer som kan ge en generellt förbättra prestanda i termer av lastutrymme och kostnad. Det betyder att de akustiska egenskaperna måste vara integrerade i kåpans formgivning från början. Utvecklingen av det nya kåpkonceptet kommer stödjas av teoretiska modeller, datorsimuleringar och experimentella försök.

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik i forskargruppen Vibroakustik

Deltagare

Patrik Höstmad (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Wolfgang Kropp

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Samarbetspartners

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/I...

Senast uppdaterat

2017-04-10