Stötvåg- och splitterbelastade konstruktioner: Armerade betong- och fiberbetongkonstruktioner
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Vid detonation utsätts de kringliggande konstruktionerna för en kombination av splitter- och stötvågslast. För att öka förståelsen kring betongkonstruktioners verkningssätt vid denna typ av belastning startade projektet ”Stötvågs-och splitterbelastning: Armerade betong- och fiberbetongkonstruktioner” i aug 2012. Projektet skall resultera i en doktorsavhandling med inriktning på betongkonstruktioners verkningssätt vid explosionsbelastningar samt studera beteendet hos fiberbetong och armerad fiberbetong

Deltagare

Mario Plos (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Jonas Ekström

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Morgan Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Joosef Leppänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Rasmus Rempling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Projekt-id: 2013-5663
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/St...

Senast uppdaterat

2016-10-06