Experimentell verifiering av förenklade och självreglerande golvvärmesystem för välisolerade bostäder
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Carl-Eric Hagentoft (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

NCC AB

Solna, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11