AIAS-2: Absorption and desorption/aporisation behaviour of iodine aerosols on containment surface materials
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Samarbetspartners

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Espoo, Finland

Finansiering

NKS Sekretariatet

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-04