Design av nya marina livsmedel för ett hälsosamt åldrande
Forskningsprojekt, 2012 – 2015

Projektet utgör ett multidisciplinärt initiativ för att studera effekter av sill/sillolja på åldrandeprocessen. Speciellt studerar vi muskelfunktion och markörer för åldersrelaterade metabola rubbningar. Målsättning: Att bestämma inverkan av intag av sillolja jämfört med vegetabila oljor på muskelmassa och muskelfunktion samt biologiska processer involverade på vävnadsnivå i möss Att jämföra effekten av hel sill med den av sillolja avseende samma parametrar Att identifiera mekanismerna bakom dessa effekter och fettfraktionens betydelse. Att utveckla nya, smakliga sillprodukter baserat på uppnådd kunskap och sensorisk utvärdering. Metoder: In silico analys av kosteffekter på genexpression från existerande data set för möss. Interventionsstudie av sill/sillolja/majsolja/olivolja kommer att utföras på SAMP8 möss. Muskelfunktion bestäms med träningstest och muskelmassa analyseras med DXA. Blodprover tas för analys av lipider, metabola markörer och metaboliter. Dieteffekter på genuttryck i lever, muskel och fett analyseras ur ett systembiologiskt perspektiv. Produktutveckling sker på medverkande fiskberedningsföretag. Preferens och acceptanstest av framtagna sillprodukter utförs på en grupp äldre individer. Förväntade resultat: Framtagande av vetenskapliga bevis för hälsopositiva effekter av sill. Utveckling av nya smakliga och hälsosamma sillprodukter för målgruppen äldre.

Deltagare

Ann-Sofie Sandberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN612-0959-11
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Formas

Projekt-id: 222-2011-1322
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16