Complexation of iodine species with organic molecules under severe nuclear accident conditions in LWR´s
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Agrenius Ingenjörsbyrå

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-05